افزایش تعداد گردشگران INCRESE THE NUMBER OF TOURIST

تعداد گردشگران بینالمللی در گرجستان در ۲۰۱۶ در مقایسه با ۲۰۱۵ به میزان ۷/۶% افزایش یافت. امروز گیورگی چوگووادزه رئیس سازمان ملی گردشگری این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرد.

وی افزود که در ۲۰۱۶ تعداد ۶۳۵۰۸۲۵ گردشگر از گرجستان دیدن کردند که بدین معنا بود که این آمار در مقایسه با ۲۰۱۵ ۷/۶% افزایش یافته است.

پنج کشوری که بیشترین گردشگر از آنها به گرجستان آمد از این قرارند: آذربایجان ۱۵۲۳۰۷۵ گردشگر (۹/۳%)، ارمنستان ۱۴۹۶۲۴۶ گردشگر (٩/١%)، ترکیه ۱۲۵۴۰۸۹ گردشگر (۹/۹%)، .

علاوه بر این، تعداد گردشگران به طور ویژه‌ای از این کشورها افزایش یافت: ایران (۴۸۵%)، هندوستان (۱۹۹%)، عربستان صعودی (۱۱۶%)، فیلیپین (۸۹%)، عمان (۷۵%) و چین (۴۶%).

بر طبق گفته‌های چوگووادزه، درآمد گردشگری بین‌المللی در گرجستان افزایش یافته و آمار آن به ۱/۷ میلیارد دلار آمریکا رسیده است.

 

The number of international tourists in Georgia in 2016 increased by 6.7% compared to 2015. Today, Giorgi Chuguwadze, chairman of the National Tourism Organization, spoke at a press conference.

He added that in 2016 6350825 tourists visited Georgia, which means that this figure increased by 7.6% compared to 2015.

The five countries with the highest number of tourists came to Georgia: Azerbaijan 152,307,5 ​​thousand tourists (9/3%), Armenia 1496,246 tourists (9.1%), Turkey 1254089 tourists (9.9%).

Additionally, the number of tourists from these countries increased in particular: Iran (485%), India (199%), Saudi Arabia (116%), the Philippines (89%), Oman (75%) and China (46% )

According to Chuguwadze, international tourism revenue in Georgia has grown to $ 1.7 billion.